نمایش 1 - 1 از 1
لید مقاله
این روزها "قرارگاه پیشرفت و آبادانی" با عزمی راسخ و حرکتی جهادی در تلاش است تا غبار محرومیت را از چهره روستاهای اردبیل بزداید و لبخند رضایت را بر لبان روستانشینان بنشاند.
Subscribe to میراضی: توسعه و حرکت در مسیر آبادانی نیازمند همت جمعی است