نمایش 1 - 1 از 1
لید مقاله
امام جمعه موقت شهرستان نیر گفت: انتقاد حق مردم است ولی متاسفانه برخی اراذل و اوباش در جریان های اخیر انتقاد مردم را به اختشاش تبدیل کردند.
Subscribe to نمازجمعه ،نیرمیز