نمایش 1 - 1 از 1
لید مقاله
باحضور پرشور اقشار مختلف مردم، راهپیمایی پرشکوه مردم نیر و کورائیم برای محکوم کردن اغتشاشات اخیر‏ برگزار شد.
Subscribe to نیرمیز،راهپیمایی