تازه ترین مطالب


کد مطلب: 44679
تاریخ انتشار: پ, 1396/04/29 - 13:09
در سالروز شهادت امام جعفرصادق(ع)، اقشار مختلف مردم با راه اندازی هیات های عزاداری، در سوگ شهادت رئیس مذهب تشیع عزاداری کردند.

مراسم عزاداری خیابانی در سالروز شهادت بنیانگذارفقه جعفری حضرت امام صادق (ع) با حضور اقشار مختلف مردم در نیر برگزار شد.

عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
عزاداری خیابانی مردم نیر در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)
ارسال نظر